01. juni 2024
Nieuwsbrief mei 2024 Beste wandelvrienden, It is wer foarby, de 76e Alvestêdekuiertocht. (het is alweer voorbij, de 76e 11-Stedenwandeltocht) Er hadden zich 849 wandelaars ingeschreven. Voor de volledige tocht zijn uiteindelijk 535 gestart en hebben 483 wandelaars het kruisje behaald. Van de 36 wandelaars die hebben gekozen voor de 3-daagse tocht (donderdag t/m zaterdag) hebben 29 de finish gehaald. 258 wandelaars liepen één van de dag-etappes mee (waarvan 119 op zaterdag). Daarvan hebben...

11-Stedenwandeltocht

11-stedenwandeltocht

© Stichting Friese 11--Steden Wandeltochten
De 11-Stedenwandeltocht is lid van de KWBN

Sponsors  -  Vacature  - Links

Erepenning

Wij zijn zeer ingenomen met het besluit van Koning Willem Alexander om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten, wegens het 75-jarig bestaan per 10 september 2021.