Fryslân

Logo 11-stedenwandeltocht

Friese vlag

Of men nu spreekt van hartjes of pompeblêden, het maakt niet uit. De Friese vlag met zijn kenmerkende rode pompeblêden is een begrip in Fryslân en ver daarbuiten. Van PC Franeker tot Sneekweek en van Iepenloftspul Jorwert tot Visserijdagen in Harlingen. Fryslân met al haar nuchterheid, haar weidse landschappen, uitgestrekte meren, gezellige  steden en  schilderachtige (terp)dorpjes zal in de komende jaren nog meer van zich laten spreken.


2018 was daarbij een ongekend hoogtepunt  waarbij Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa was, maar waarbij ook de gehele provincie betrokken is geweest. Maar datgene wat Fryslân nog altijd wereldberoemd heeft gemaakt is de 11-Stedentocht, de Tocht der Tochten. Uitgegroeid van extreem zware schaatstocht in 1963 tot volksfeest in 1997 met mondiale aandacht.  Deze reis langs de 11-steden wordt ook op diverse andere sportieve manieren aangegaan. Zo kan men de route steppend, roeiend, op de motor, met historische automobielen of op andere wijze doen. Echter, de drie belangrijkste vormen zijn op de schaats, de fiets en te voet.  Een onderscheiding voor het volbrengen van alle drie disciplines is het 11-Stedenbrevet. Deze  onderscheiding is nog voor weinigen weggelegd. Zo heeft Klasina Seinstra, de winnares van de 11-Stedentocht op de schaats in 1997, zich al wel toegevoegd aan dit illustere gezelschap door in 2009 de route wandelend in 5 dagen af te leggen. Hoewel het niet haar ding was, heeft zij de tocht, waarin cultuur, sport en ontspanning worden gebundeld, als zeer prettig en gezellig ervaren.

Leeuwarden; Sneek; IJlst; Sloten; Stavoren; Hindeloopen; Workum; Bolsward; Harlingen; Franeker en Dokkum.

11-Stedenwandeltocht

11-stedenwandeltocht

© Stichting Friese 11--Steden Wandeltochten
De 11-Stedenwandeltocht is lid van de KWBN

Sponsors  -  Vacature  - Links

Erepenning

Wij zijn zeer ingenomen met het besluit van Koning Willem Alexander om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten, wegens het 75-jarig bestaan per 10 september 2021.